Gronau

Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG

Kulturbüro Gronau GmbH

Bahnhostr. 43
48599 Gronau

Vertegenwoordigd door:

Thomas Albers

Voorzitter van de Raad van Commissarissen:

Marita Wagner

Neem contact met ons op

Telefoon: 02562 718716
E-mail: info@kulturbuero-gronau.de

Verkoopbelasting ID

Omzetbelastingidentificatienummer volgens § 27 a van de wet op de omzetbelasting:
DE225174339

Informatie over beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Naam en statutaire zetel van de verzekeraar:
Aansprakelijkheidsverzekering voor financieel verlies
Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft
Provinciale weg 1
48159 Münster

GVV eigen schade verzekering
GVV Kommunalversicherung VVaG (GVV Kommunal)
Aachener Str. 952-958
50933 Keulen

GVV Verzekeringen
GVV Kommunalversicherung VVaG (GVV Kommunal)
Aachener Str. 952-958
50933 Keulen

Geldigheidsgebied van de verzekering:
Duitsland

Redactioneel verantwoordelijk

Thomas Albers
Bahnhofstr. 43
48599 Gronau

EU-geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
U vindt ons e-mailadres in de bovenstaande wettelijke kennisgeving.

Centrum voor beslechting van consumentengeschillen/universeel arbitragecentrum

We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

1. inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina’s op het moment dat de links werden gemaakt. De auteur heeft geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Hij distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die werden gewijzigd nadat de link werd gemaakt. Deze verklaring geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen, evenals voor vermeldingen door derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases die door de auteur zijn opgezet en tot wiens inhoud externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. auteursrecht en etiketteringsrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle merknamen en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals afbeeldingen, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent verwezen. Als delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.