Gronau

Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG

Gronau Cultural Office GmbH

Bahnhostr. 43
48599 Gronau

Vertegenwoordigd door:

Thomas Albers

Voorzitter van de Raad van Commissarissen:

Marita Wagner

Neem contact op met

Telefoon: 02562 718716
E-mail: info@kulturbuero-gronau.de

BTW-NUMMER

Identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig § 27 a van de Duitse wet op de omzetbelasting:
DE225174339

Details van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Naam en zetel van de verzekeraar:
Provinciale aansprakelijkheidsverzekering voor vermogensschade
Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft
Provinciale laan 1
48159 Münster

GVV eigen schadeverzekering
GVV Kommunalversicherung VVaG (GVV Kommunal)
Aachener Str. 952-958
50933 Keulen

GVV Verzekeringen
GVV Kommunalversicherung VVaG (GVV Kommunal)
Aachener Str. 952-958
50933 Keulen

Geldigheidsgebied van de verzekering:
Duitsland

Redactioneel verantwoordelijk

Thomas Albers
Bahnhofstr. 43
48599 Gronau

EU-geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
U vindt ons e-mailadres in het impressum hierboven.

Beslechting van consumentengeschillen/Universele Arbitragecommissie

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

1. inhoud van het online-aanbod

De auteur staat niet in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove nalatige schuld van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of de gehele website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden indien de auteur kennis had van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment dat de links werden gemaakt, geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s te bespeuren was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website van de auteur, evenals voor vermeldingen door derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van door de auteur opgezette databases waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4 Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent verwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.